تعرفه خدمات

تعرفه خدمات نصب و تعمیر آب شیرین کن خانگی
قیمت های زیر به تومان میباشد

 • نصب آب شیرین کن خانگی
  ۹۸٫۰۰۰
 • تعویض پک فیلتر ۳ تایی
  ۴۲٫۰۰۰
 • تعویض فیلتر الیافی
  ۲۱٫۰۰۰
 • تعویض ممبران
  ۲۸٫۰۰۰
 • تعویض فیلتر پست کربن
  ۲۱٫۰۰۰
 • تعویض فیلتر مینرال
  ۳۷٫۵۰۰
 • تعویض هوزینگ
  ۲۱٫۰۰۰
 • تعویض هوزینگ ممبران
  ۲۱٫۰۰۰
 • تعویض ترانس
  ۲۱٫۰۰۰
 • تعویض شیر برقی
  ۳۷٫۵۰۰
 • تعویض پمپ بدون کلگی
  ۲۱٫۰۰۰
 • تعویض کپسول فاضلاب
  ۲۱٫۰۰۰
 • نصب یا تعویض شیر یک طرفه
  ۲۱٫۰۰۰
 • تعویض سوئیچ بالا و پائین (هر عدد)
  ۲۱٫۰۰۰
 • تعویض چهار راه
  ۲۱٫۰۰۰
 • تعویض مخزن
  ۲۱٫۰۰۰
 • تعویض شیر مخزن
  ۳۷٫۵۰۰
 • تعویض کلگی بلبرینگی
  ۲۱٫۰۰۰
 • نصب یا تعویض فشارسنج
  ۲۱٫۰۰۰
 • تعویض شاسی
  ۸۴٫۰۰۰
 • تعویض اتصالات پلاستیکی
  ۷٫۰۰۰
 • تعویض شیر مصرفی
  ۱۴٫۰۰۰
 • تعویض پایه شیر مصرفی
  ۲۱٫۰۰۰
 • تعویض مغزی شیر مصرفی
  ۱۴٫۰۰۰
 • تعویض شیر ورودی
  ۲۱٫۰۰۰
 • تعویض سه راهی استیل
  ۷٫۰۰۰
 • تعویض شیلنگ (هر عدد)
  ۷٫۰۰۰
 • تنظیم باد مخزن
  ۲۱٫۰۰۰
 • تعویض اتصالات فلزی
  ۲۱٫۰۰۰
 • حداقل مبلغ دریافتی در صورت رفع عیب به همراه ایاب ذهاب
  ۸۰٫۰۰۰
 • پردیسان، جعفریه،قنوات،کوه سفید، شکوهیه
  حداقل مبلغ دریافتی در صورت رفع عیب به همراه ایاب ذهاب
  ۱۳۰٫۰۰۰
 • پردیسان، جعفریه،قنوات،کوه سفید، شکوهیه
  هزینه ایاب ذهاب خارج از محدوده شهری (هر کیلومتر)
  ۵٫۰۰۰